Bulk SMS - smsidea

Welcome to smsidea.co.in             Click Here

विद्यार्थ्यांना, प्राध्यापकांना अथवा शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना SMS करण्यासाठी वरील Link चा वापर करावा